1. Bijenhotel

Je ziet dit soort bouwwerken steeds vaker. In dit hotel kunnen wilde bijen, vlinders en andere nuttige insecten hun eitjes achterlaten en overwinteren. 

Op deze pagina lees je meer over een bijenhotel.

Onze afhankelijkheid van insecten

Insecten zijn superbelangrijk voor de natuur. Zij zorgen voor biologisch evenwicht. Ook bijen behoren tot de groep insecten. Ze zijn onmisbaar bij het bestuiven van groente en fruit. Zonder bijen is het verbouwen van groente en fruit onmogelijk!

Door de alsmaar oprukkende verstedelijking rest er steeds minder leefruimte voor insecten. Opgeruimde en/of beklinkerde tuinen en plantsoenen bieden weinig tot geen nest- en overwintergelegenheden, vele tuinen missen de variatie aan inheemse planten die nuttige insecten van voedsel moeten voorzien en door het gebruik van bestrijdingsmiddelen worden veel insecten gedood. Al deze factoren veroorzaken een nog steeds afnemende populatie aan bijen, waarvan wij mensen zo afhankelijk zijn voor ons voedselvoorziening. Bepaalde soorten worden zelfs met uitsterven bedreigd.

Daarom zet de stichting We Green the World zich in om mensen zich hiervan bewust te maken en iedereen te helpen die bereid is op grote of kleine schaal bij te dragen aan het creëren van meer leefruimte voor nuttige insecten.

Insecten kunnen worden ingedeeld in twee groepen: Nuttige en schadelijke insecten.

De nuttige insecten omvatten enorme verscheidenheid aan individuen met zeer grote verschillen in levenswijze, gedrag en bouw. Nuttige insecten zijn onder andere: mieren, bijen, hommels, oorwormen, gaas- en zweefvliegen, sluipwespen, bepaalde soorten kevers, waaronder het lieveheersbeestje en de loopkevers, en sommige wantsen. Zo nemen mieren ook verschillende insectenlarven als voedsel.

Voldoende nuttige insecten spelen een belangrijke rol bij het bestrijden van schadelijke insecten op biologische wijze, waardoor plagen worden voorkomen.

Nuttige insecten zoals honing- wilde bijen en hommels spelen gezamenlijk een belangrijke rol spelen bij de bestuiving van groente en vruchtbomen. Zonder deze insecten kunnen telers van groente en fruit niets oogsten om de winkelschappen te vullen.

logo wgtw

"

Samen voor een groenere wereld

Bij jou in de omgeving!

Fijn dat je er was!

Om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op de socials.

Wil je doneren?
Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk!