Ons werk

Dankzij de steun van donateurs, sponsoren en vrijwilligers vergroenen wij de wereld. 

Wat we doen:

Cooling down the earth

Meer schaduw en afkoeling brengen op grote kale vlakten

door bomen en struiken te planten.

Zonder vliegende bestuivers geen voedsel 

Kruidrijke akkerranden en bloemstroken aanleggen als voedsel voor bijen en andere insecten 

die een cruciale rol spelen in onze voedselvoorziening

Natuur in steden en dorpen bevorderen

Natuur dicht bij huis geeft je ontspanning en bevordert je gezondheid

Groen verbindt

Sociale cohesie & ontspanning
Mensen meer met elkaar in contact brengen door samen onze leefomgeving te vergroenen.

logo wgtw

"

Samen voor een groenere wereld

Bij jou in de omgeving!

Fijn dat je er was!

Om op de hoogte te blijven kun je ons volgen op de socials.

Wil je doneren?
Iedere bijdrage, hoe klein ook, is belangrijk!