Onze vrijwilligers

Zonder de inzet van onze vrijwilligers kunnen wij niet werken aan een groenere samenleving. Samen met hen en met steun van donateurs en sponsoren kunnen wij onze missie voltooien.

Wij stellen onze vrijwilligers met trots aan je voor!

Het Bestuur

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en maakt beleid. De bestuursleden zorgen dat de WGTW zich houdt aan het doel. 
Wij stellen ze graag aan je voor.

Jo Vrencken

voorzitter

Onno Muller

penningmeester

Juul Jeurnick

secretaris

Carla de Groot

coördinator projecten

De vrijwilligers

Wij waarderen de inzet en betrokkenheid van onze vrijwilligers. Zij helpen mee de vergroening te realiseren en te onderhouden in welke vorm dan ook.
We zijn zeer dankbaar voor hun hulp!

Rob van Vugt

Onno Muller

Jules Gribling

Jo Vrencken

Anne Cox

Juul Jeurnick

Alex Hamakers

Raymond Camaans

Carla de Groot